Grimm Aerosol är ett tyskt företag som tillhandahåller partikelmätare för arbetsmiljö, miljö- och emissionsmätningar, partikelspektrometrar från nanometerområdet till några tiotals mikrometer, partikelräknare och klassificerare, utrustning för filtereffektivitetstestning, aerosolgeneratorer och utrustning för mätning av toxiska substanser samt för kalibreringsändamål.


Översikt av Grimm produkter                  Nanopartiklar: Nanokatalogen      
Inomhusluftkvalitet:
IAQ katalogen          Utomhusluftkvalitet: EDM katalogen

Dekati är finskt företag specialiserat på instrument för realtidsmätning inom ett brett storleksintervall av partiklar samt utrustning för provtagning, utspädning och konditionering av aerosoler. Dekati har specialkompetens inom instrument för realtidsmätningar, där ELPI instrumentet var banbrytande. Dekatis instrument används i varierade applikationer som t.ex. förbränning (diesel- och bensinmotorer, biomassa, olja, kol, etc.), utomhusluft, arbetsmiljö, läkemedel (t.ex. inhalatorer), försvar, säkerhet och materialbehandling.

Översikt av Dekati produkter (Dekatis hemsida)                  Dekatis produktkatalog

Testo är ett tyskt företag som specialiserat sig på provtagning, utspädning och mätning av nanopartiklar i förbränningsprocesser och utomhusluft. Bakgrunden är att aktiviteterna i det tidigare Schweiziska företaget Matter Aerosol integrerats i testo. Rotating Disk utspädaren var banbrytare i utvecklingen av den s.k. ”termodilution” principen, ett system för att ta bort flyktiga partiklar i provgaser. Denna princip sedan dess vidareutvecklats i testos mätsystem för ombordmätning av partiklar, testo NanoMet3. Ett annat känt instrument är testo DiSCmini; ett handhållet instrument för mätning av nanopartiklar.

Testos hemsida

NanoMet3 datablad:   NanoMet3                  DiSCmini broschyr:    DiSCmini

Topas är ett tyskt företag specialiserat inom partikelanalys, provtagning och utspädning, sensorteknologi samt aerosolgenerering och stoftdispersion. Topas tillhandahåller det mest kompletta utbudet av instrument och utrustning för filtertestning, renrumstestning och aerosolgeneratorer för varierande applikationer.

Översikt av Topas produkter       Topas produktbroschyr

Mer information finns på tillverkarnas hemsidor

Ecomesure är ett franskt företag företrädesvis involverat i distribution av instrument och mätsystem samt tillverkning av integrerade mätsystem. Ecomesure tillhandahåller hög kompetens i fysikalisk mätning av aerosoler, utomhusluftluftkvalitet, industriell hygien och säkerhet via användning av goda tekniska procedurer. Ecomesure tillhandahåller produkter för bl.a. rökgasmätning i realtid, provtagare för personlig exponering (MPS) i arbetsmiljömätningar och utrustning för provtagning och utspädning av rökgaser (USD). Ecomesure är också distributör av andra produkter än sina egna men ExIS distribuerar enbart Ecomesures egna produkter.

Mini Particle Sampler (MPS)                Universal Sampling Device (USD)

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Pegasor är ett finskt företag som har utvecklat den innovativa Pegasor Particle Sensor (PPS). PPS kan mäta partikelmassa och partikelantal i råa avgaser vid varierande temperaturer och tryck. Vid upp till 100 Hz mätfrekvens kan PPS erbjuda en oöverträffad ”sann” snabb tidsrespons. PPS är ett idealt instrument för ombordmätning. Utöver användning separat kommer PPS också att nyttjas som komponent i integrerade mätsystem. Framtida applikationer av PPS teknologin inkluderar luftkvalitet, rökgasemissioner och en OBD sensor.

Pegasors hemsida               PPS-M broschyr: PPS-M

Testo web