Tjänster

ExIS personal kan, baserat på omfattande erfarenheter av partikelmätning, erbjuda tjänster som listats nedan även om vår huvudverksamhet är försäljning av instrument.

Utöver försäljning av instrument och den eftermarknadssupport som är förknippad med den kan ExIS erbjuda fyra typer av tjänster:

1.        Instrumentleasing 

Vi tillhandahåller instrument för leasing i samarbete med våra leverantörer och detta gäller i synnerhet huvudinstrument för partikelmätning, utspädning och aerosolgenerering. Ofta kan leasingkostnaden delvis dras av ifall instrumentet senare köps in. Vi kan också tillhandahålla tips om professionella institut som använder våra instrument för att utföra tjänster åt kunder.

2.        Mättjänster

Vi kan utföra den önskade analysen för Er genom att använda våra egna instrument. Det här är en unik tjänst som vi normalt bara utför som komplement till försäljning av instrument. Vi kan också ge tips om företag, institut och andra organisationer som utför sådana tjänster.

3.        Konsulttjänster och utbildning

Vi är alltid beredda att svara på era frågor i anslutning till ett möjligt köp av våra instrument och som eftermarknadsservice. Denna support är normalt gratis men vi kan också åta oss större uppdrag inom området på konsultbasis. Utbildning är ofta en del av vårt åtagande när instrument har levererats.

4.        Instrumentservice

I samarbete med våra leverantörer kan vi reparera, serva och kalibrera era instrument.

 

Kontakta oss för mer information

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Tillgängliga instrument

De flesta instrument från våra leverantörer är tillgängliga för demonstration, leasing mm. I undantagsfall kan vi också utföra mättjänster. Några instrument har vi också själva direkt tillgängliga och kan då erbjuda dem med kortare varsel. Det är följande instrument:

¨ Nytt! DiSCmini instrumentet från Matter Aerosol finns nu tillgängligt för demonstration! DiSCmini är ett handhållet instrument för realtidsmätning av nanopartiklar (notera att den relativa storleken av instrumentet har överdrivits på bilden nedan).

¨ ELPI instrument från Dekati inkl. utspädningsutrustning. ELPI är ett av de mest flexibla instrumenten och kan användas i de flesta applikationer.

¨ Optisk partikelräknare (OPC, #1.109) från Grimm för mätapplikationer som t.ex. utomhusluftkvalitet, arbetsmiljö och hälsa.

¨ Aerosol generator (ATM226) från Topas för alla typer av vätskor som används vid aerosolgenerering.

¨ Pegasor Particle Sensor (PPS-M) för mätning av partikelmassa och antal partilar i fordonsavgaser och rökgaser från förbränningsanläggningar.