För närvarande publicerar vi enbart ett fåtal nyheter på svenska. Vi hänvisar därför till den engelska versionen av vår hemsida där den fullständiga listan med nyheter finns.

Till nyheter på ExIS engelska hemsida

      Nyheter

Kontakta oss för mer information: +46 (0)8 647 45 99, eller: info(at)exisab.com

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Utöver nyheter på hemsidan publicerar ExIS också nyhetsbrev. För att prenumerera på våra nyhetsbrev sänder ni ett e-mail med ”subscribe” i titeln till följande e-mail adress: info(at)exisab.com. Nyhetsbreven finns också tillgängliga för nedladdning. Klicka här för att få tillgång till våra senaste nyhetsbrev.

Grimms EDM 180 godkänd i Sverige som ekvivalent mätmetod för mätning av PM10 och PM2,5

Den så kallade ”referensmetoden” för provtagning och mätning av partiklar mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer (PM10 och PM2,5) enligt svenska och EN/ISO standarder (SS-EN 12341:1998 och SS-ISO 10473:2000) innebär att partiklar passerar ett selektivt intag, uppsamlas på ett filter och vägs. Detta är en arbetskrävande och besvärlig metod som dessutom inte ger möjlighet till realtidsmätningar. För att kunna åstadkomma realtidsmätning av PM10 och PM2,5 (samt andra storleksklasser) kan inte gravimetrisk mätning göras utan andra mätprinciper måste användas. Instrument som inte använder referensmetoden klassificeras därför som ”likvärdig metod” av Naturvårdsverket. För att erhålla ett godkännande för ett instrument som likvärdig metod krävs omfattande korrelationsmätningar och dokumentation av resultaten.

Vår samarbetspartner Grimm Aerosol i Tyskland har utvecklat ett instrument, ”Environmental Dust Monitor” (EDM 180 och andra instrument i denna familj) som tidigare erhållit godkännanden för mätning av luftkvalitet i ett flertal länder i bl.a. Europa. Med stöd av den bedömning som gjorts av Referenslaboratoriet för tätortsluft vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet, rekommenderar nu Naturvårdsverket EDM 180 instrumentet som likvärdig metod med referensmetoden för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhus luft enligt NFS 2010:8.

Rekommendation från Naturvårdsverket

2011-01-14

Grimm seminarium om mätning av PM10 och PM2,5 i Stockholm 2011-03-24

Som framgår av notisen nedan har Grimm EDM 180 (och liknande instrument inom samma familj) godkänts av Naturvårdsverket som “ekvivalent metod” för mätning av PM10 and PM2,5. Tillsammans med Grimm anordnar vi ett seminarium den 24 mars för att presentera detta mätsystem. Huvudföreläsare kommer att vara Wolfgang Brunnhuber, som är ansvarig för detta produktområde hos Grimm.

Inbjudan till Grimm seminariet

Rekommenderade instrument (länk till Referenslaboratoriet)

Rekommendation från Naturvårdsverket

Grimm EDM general catalogue

Grimm #180/#190 brochure

2011-02-21

Grimm EDM 180 godkänd av amerikanska EPA

Grimms ”Environmental Dust Monitor” instrument, EDM 180 har nyligen erhållit ett godkännande för mätning av PM10 och PM2,5 i utomhusluft av amerikanska naturvårdsverket EPA. Sedan tidigare är EDM 180 godkänd i flertalet europeiska länder (inkluderande Sverige; se nedan) och genom att många länder utanför Europa använder EPA:s godkännande som bas innebär detta i praktiken att EDM 180 nu är godkänd som ”ekvivalent metod” till den gravimetriska metoden världen över. Inget annat instrument har tillnärmelsevis lika många godkännanden. EDM 180 är också det enda godkända instrumentet som använder en optisk mätprincip. EDM använder inga speciella korrektioner för mätplats (geografi) och klimat.

Läs mer på den engelska hemsidan

2011-04-15

Grimms Sky-OPC på Vetenskapens värld i svt

Uppmärksamma tittare har säkert noterat att Grimms instrument Sky –OPC instrument visades på Vetenskapens värld 2011-10-24 i ett reportage från Norge om mätningar av vulkanaska. Flygtrafiken har vid två perioder de senaste åren drabbats av aska från de Isländska vulkanutbrotten. Den laserbaserade spektrometern Sky-OPC har monterats i ett obemannat litet flygplan för att övervaka koncentrationerna av partiklar i olika storlekar. Genom att ett obemannat plan används minskas riskerna för personskador. Den stora osäkerheten i övervakningen av vulkanaskan har tidigare medfört att flygtrafiken stoppat i många områden där någon fara inte funnits för flygtrafiken. Läs mer om mätning av vulkanaska i Grimms nyhetsbrev från augusti. Broschyren för Sky-OPC nås via nedanstående länk.   

Grimm Sky-OPC broschyr                    Grimm’s August newsletter

2011-10-25

Svensk broschyr på Grimms EDM 180 and 365 instrument

För de av er som föredrar svenska har vi sammanställt en svensk broschyr av de populära Grimm EDM 180 och 365 instrumenten. För de av er som vill ha mer detaljerad information och/eller föredrar engelska, finns den mer omfattande engelska EDM katalogen tillgänglig.

 

EDM 180 & 365 broschyr                              Grimm EMD Catalogue   

 

2012-11-22

Dokumentation från Grimm seminariet i Stockholm,  30 juni 2013

Den 30 juni 2013 hölls ett seminarium om Grimms instrument i Stockholm. Kontakta oss för att få tillgång till dokumenten för nedladdning

 

2013-06-11

Dokumentation från Grimm-seminariet i Stockholm,  15 maj 2014

Den 15 maj 2014 hölls ett seminarium om Grimms instrument i Stockholm. Kontakta oss för att få tillgång till dokumenten för nedladdning.

 

2014-05-23