Event

ExIS deltar i ett flertal olika typer av ”event”, t.ex. utställningar, workshops, seminarier, symposier och konferenser. För närvarande listar vi inte de event vi deltar iden svenska hemsidan utan denna information finns bara tillgänglig på engelska. Vi hänvisar därför till den engelska versionen av hemsida där denna information finns listad.

Till engelska hemsidan

Senast uppdaterad:  2017-11-22